top of page
Realtum-fastighetspartner-rådgivning-lok

Rådgivning

För oss på Realtum är rådgivningen till dig som kund grundläggande i vår verksamhet. Det är en naturlig del av såväl transaktions- som uthyrningsprocessen och vi har förutom vår fastighets- och marknadskännedom, även kunskap inom juridik, skatt och företagsekonomi.

Vid projektuthyrning inleder vi gärna samarbete i tidigt skede för att kunna agera bollplank åt er och tillsammans hitta rätt väg framåt. Projektet kan genom det formas utifrån vad marknaden efterfrågar på den specifika platsen och vi kan ofta matcha projekterade lokaler till passande hyresgäster redan innan byggnationen är färdigställd.

Vid planeringen inför en kommande avyttring kan det t.ex. vara fördelaktigt skattemässigt att paketera fastigheten som ett aktiebolag.

Om ni som hyresgäst har börjat fundera kring om er befintliga lokal fortfarande stödjer er verksamhets och er personals behov, så kan det vara ett bra tillfälle att bolla era tankar med oss.

Hör av er, vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal.

bottom of page