top of page
Realtum-uthyrning-fastighet-lokal-kontor

Uthyrningstjänster

Realtum hjälper såväl fastighetsägare som hyresgäster vid uthyrning av kommersiella lokaler och mark av olika slag, exempelvis lager, industri, handel, kontor eller uppställningsytor.

Vid projektuthyrning inleder vi gärna samarbete i tidigt skede för att kunna agera bollplank åt er och tillsammans hitta rätt väg framåt. Projektet kan genom det formas utifrån vad marknaden efterfrågar på den specifika platsen och vi kan ofta matcha projekterade lokaler till passande hyresgäster redan innan byggnationen är färdigställd.

För oss är långsiktiga och personliga relationer viktiga och vi sätter stort värde i både fastighetsägarens och hyresgästens behov. Vi har ett brett kontaktnät och ett aktivt arbetssätt för att hitta potentiella hyresgäster till matchande lokaler, såväl befintliga vakanser som framtida projekt.


Kontakta oss så kan vi diskutera ett eventuellt samarbete.

bottom of page